Tài liệu Học Facebook cơ bản cho mọi người

admin

Administrator
Staff member
Tài liệu học facebook cơ bản cho mọi người bao gồm các phần:
Giới thiệu cơ bản
Quảng cáo Facebook
Tự chạy quảng cáo
Xây dựng chatbook
quang-cao-facebook.jpg


Link để xem video và học :
Code:
https://drive.google.com/drive/folders/16yS88PiJiaaORw6Gf9k85ro3eA_cYuZ7?usp=sharing
Code:
https://drive.google.com/drive/folders/0Bwl2hpDfvDN1YnlfTjlPel9GMnc?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1oX5tLHGRVlxkfHj9JlMFeXPolh6o9FwG?usp=sharing
 
Top