X | The Theme - Chủ đề Wordpress phù hợp nhất

thandieudaihiep

Administrator
X | The Theme bao gồm nhiều thiết kế độc đáo bên trong một chủ đề mạnh mẽ và chúng tôi gọi các thiết kế này là Stacks. Hiện tại có bốn Stacks có sẵn trong X, với nhiều hơn nữa. Nó giống như mua một chủ đề và liên tục nhận được quyền truy cập vào các thiết kế mới mọi lúc! Các liên kết bên dưới đưa bạn đến bản demo chính cho mỗi Stack, tuy nhiên chúng tôi đã tạo nhiều bản demo duy nhất cho mỗi Stack, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra tất cả chúng.
X-The Theme.jpg

Code:
https://themeforest.net/item/x-the-theme/5871901
 
Top