Time - Responsive WordPress Theme

thandieudaihiep

Administrator
Time - Responsive WordPress Theme.jpg

Time theme là một chủ đề đa năng mạnh mẽ phù hợp với nhiều loại trang web: danh mục đầu tư, trang web công ty lớn, blog cá nhân, trang web hướng sản phẩm, thư viện video & album ảnh - bạn đặt tên cho nó.
Điều làm cho nó đặc biệt là tập trung vào các chi tiết: mã chất lượng cao nhất, tài liệu mở rộng và hỗ trợ xuất sắc hàng đầu. Đây là những lý do tại sao người dùng quay trở lại cho chủ đề của tôi.

Code:
https://themeforest.net/item/time-responsive-wordpress-theme/5736361
 
Top