Directory Portal Themeforest WordPress Theme

thandieudaihiep

Administrator
Directory Portal Themeforest WordPress Theme
Thư mục chủ đề là một khái niệm chủ đề hoàn toàn độc đáo, lần đầu tiên trên bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng thiết lập một cổng thông tin thư mục trực tuyến liệt kê các mục được phân loại thuộc bất kỳ loại nào - công ty, cửa hàng, trang web, v.v. Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để phát triển chủ đề vì nhiều thứ đã được thay đổi nhiều lần để làm cho đúng. Chủ đề cũng bao gồm Easy Admin giúp đơn giản hóa việc quản trị vật phẩm. Người dùng sẽ không bị lạc trong phụ trợ Wordpress nữa.
Directory WordPress Theme.jpg


Chủ đề đã được xây dựng trong không gian để quảng cáo , bạn có thể dễ dàng bao gồm google adsense hoặc bất kỳ quảng cáo nào khác. Chủ đề cũng bao gồm tìm kiếm được xây dựng tùy chỉnh và bộ lọc của tất cả các mục bạn thêm vào thư mục trực tuyến.
Code:
https://themeforest.net/item/directory-portal-wordpress-theme/3840053
 
Top